Nieuwsbrief 8.8 2020

 

Van de voorzitter

In de vorige nieuwsbrief heb ik al dit bijzondere corona jaar gememoreerd. En ja opnieuw zitten wij per 15 december tot 20 januari 2021 in een zware lockdown. Een donkere periode zonder sport. Omdat we nu helemaal niet meer in groepen bij elkaar mogen komen, kan ook onze traditionele nieuwjaarsreceptie dit jaar niet doorgaan. Ondanks deze sombere mededelingen wil ik via deze weg jullie toch allemaal fijne feestdagen en een een voorspoedig 2021 toewensen. Geniet deze feestdagen van elkaar in goede gezondheid. Laten we hopen dat 2021 zo snel mogelijk weer een nieuwe “normale” wekelijkheid mag worden.

Jos Hartwig

Naar boven

Onderzoek naar haalbaarheid padelbanen

Een aantal leden van de Beampipers heeft het bestuur gevraagd of er een onderzoek gedaan kan worden naar de haalbaarheid van 2 padelbanen op ons complex. Bij veel tennisverenigingen en ook bij de Beampipers, loopt het aantal leden sterk terug. Bovendien wordt de gemiddelde leeftijd steeds hoger, terwijl de aanwas van jeugd sterk achterwege blijft. Wat blijkt bij de aanleg van padelbanen bij diverse tennisverenigingen, niet alleen in Friesland maar vooral ook landelijk? De toenemende populariteit van de sport trekt vele nieuwe leden aan, waarvan het aandeel jeugdigen significant is. Onze vereniging zou daarmee twee vliegen in een klap slaan: èn de afname van het ledental wordt gestuit en zelfs omgebogen in groei, èn het aantal jeugdleden neemt toe. Daarnaast biedt onze vereniging haar leden meer sportieve waar voor hun lidmaatschap.
Maar niet alleen voor jeugdigen, ook voor ouderen is dit een aantrekkelijke sport. Kijk maar eens op https://youtu.be/bP0YMv3yIZo , https://youtu.be/hi2OWtX3B94 of https://youtu.be/v7JTEpxK1P0  Een ander voordeel is dat padel het hele jaar gedaan kan worden. Het blijkt dat iedereen, jong en oud, zodra je het een keer gedaan hebt, enthousiast is en dat het prima naast het tennis gedaan kan worden, ook in de winter als de gravelbanen gesloten zijn. Kortom, het is de moeite waard om te onderzoeken of het voor onze vereniging haalbaar is.

Het bestuur heeft dan ook gevraagd hiervoor een commissie samen te stellen. Dit is inmiddels gebeurd en deze bestaat uit Jan Willem Visser, Gretha van Veen, Wiebren Nieuwenhuis, Dea Dijkstra en Sjouke de Vries. Zij onderzoeken op dit moment de mogelijke plaats van de banen, de kosten, gevolgen voor de huidige gravelbanen etc

Naar boven

Padel proberen

Een aantal leden van onze vereniging heeft al kennis gemaakt met deze nieuwe sport. Dit kan namelijk bij tennisvereniging de Kreilen in Oudega, waar ze deze zomer 2 padelbanen hebben gerealiseerd. We raden iedereen aan om daar eens een baan te huren. Dit kan geregeld worden via Wiebren Riemersma van tv de Kreilen (06 – 20302538) of één van de commissieleden.
Laat ons weten wat je ervaringen zijn!

Commissie onderzoek padelbanen

Naar boven

Gemengd-dubbel toernooi 2 en 3 januari gaat niet door

Het zat er al een beetje aan te komen. Vanwege de Corona-maatregelen gaat dit toernooi helaas niet door.

Naar boven

Van de ledenadministratie

Voor de leden die hun lidmaatschap willen beëindigen.

Afgelopen tennisseizoen was een bijzonder seizoen, veel activiteiten konden om begrijpelijke redenen geen doorgang vinden. Met name de eerste maanden van het seizoen. Competities die afgelast werden, evenals onze Beampipercup en de gezellige nazit welke te vaak node gemist werd.We hopen dat de maatregelen van het afgelopen seizoen geen reden is om het lidmaatschap te beëindigen. Blijf de vereniging trouw en we hopen voor het volgend seizoen op betere tijden.
Mocht u ondanks bovenstaande besluiten om het lidmaatschap toch te beëindigen, dan gelden de volgende spelregels:

  1. opzeggen voor 1 januari 2021.
  2. schriftelijk en uitsluitend bij de ledenadministratie.

Ane Zijlstra
Skeanewei 16
9212 VC  BOORNBERGUM
of per e-mail: ledenadministratie@beampipers.nl

Wacht niet tot het moment van verschijnen van de jaarlijkse nota, immers dan bent u nog voor het gehele nieuwe seizoen de contributie verschuldigd.
Een veel voorkomend misverstand rijst op het moment dat men besluit af te zien van tennislessen voor het nieuwe buitenseizoen. Men gaat ervan uit dat hiermee ook automatisch het lidmaatschap is beëindigd. Dit is dus absoluut niet het geval.
Lidmaatschappen dus niet via onze trainer Tom Vink opzeggen, maar rechtstreeks bij de ledenadministratie.

Voor actuele informatie raadpleeg onze (vernieuwde) website: www.beampipers.nl

 

Naar boven

Aanleveren kopij

Naar boven

 

Snel naar